Arhiva za 15 travnja, 2015

Darko Šarić oslobođen sa krijumčarenje droge u Italiji, Argentini i Sloveniji

Pljevljak Dar­ko Ša­rić (45), ko­ji se u Sr­bi­ji te­re­ti za šverc vi­še od pet to­na ko­ka­i­na, oslo­bo­đen je op­tu­žbi za or­ga­ni­za­ci­ju i kri­jum­ča­re­nje dro­ge u Ita­li­ji, Ar­gen­ti­ni i Slo­ve­ni­ji. Ka­ko pre­no­se srp­ski me­di­ji, koje citira „Dan“, nad­le­žni su­do­vi u te tri dra­ža­ve od­ba­ci­li su op­tu­žbe pro­tiv Plje­vlja­ka jer ne­ma do­volj­no do­ka­za na osno­vu ko­jih bi […]

Komentiraj

Šeik merka Adu Bojanu

Pošto je propala priča o kupovini Kraljičine plaže, čini se da se Rojal grupa iz UAE okrenula Ulcinju gde se zainteresovala za kupovinu Ade Bojane. Kako prenosi Radio Televizije Crne Gore, predstavnici te moćne kompanije prošle sedmice su obišli ostrvo Ada, na ušću Bojane u more, kojim upravlja HTP “Ulcinjska rivijera”, saznaje Portal Ul-info. “Ulcinjska […]

Komentiraj

Han Đukanoviću: Očekujemo konkretne rezultate

Evropski komesar za proširenje Johanes Han poručio je da je Crna Gora do sada postigla dobre rezulate u usvajanju i usklađivanju domaćeg zakondovastva sa evropskim, ali da se sada očekuje konkretna primjena usvojenog. „Mi dijelimo mišljenje da je puno toga urađeno na planu usvajanja neophodne legislative, ali sada je riječ o konkretnoj primjeni, održivoj primjeni.Mora […]

Komentiraj

OPLJAČKAN MILOV FUNKCIONER: Iz kuće odneli zlatni nakit vredan 10.000 evra

Osim nakita provalnik je iz kuće šefa poslaničkog kluba DPS Milutina Simovića ukrao i pištolj marke CZ, kao i izvesnu količinu novca u evrima i francima Potpredsednik Skupštine Crne Gore i šef poslaničkog kluba vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) Milutin Simović opljačkan je proteklog vikenda, kada je lopov iz njegove porodične kuće u Podgorici uzeo […]

1 komentar