– NEMAČKA će vratiti azilante koji su sa severa Crne Gore emigrirali u neki od nemačkih gradova – upozorenje je ambasadorke Nemačke u Crnoj gori, Gudrun Elizabet Štajnaker (na slici), upućeno onima koji sa siromašnog severa odlaze u bogatu evropsku zemlju u nameri da trajno napuste domovinu.

– Po mojim saznanjima, razlozi njihovog odlaska su gotovo isključivo ekonomskog karaktera. Osobe koje u Nemačkoj neosnovano podnesu zahtev za azil moraju, pre ili kasnije, bez izuzetka da napuste zemlju – kazala je ambasadorka Štajnaker. – Krajnji ishod može da bude i da se tim osobama na duži period zabrani i ulazak u Nemačku.

Veliki broj građana sa severa Crne Gore, uglavnom Bošnjaka, napustio je u poslednje vreme svoje domove u potrazi za boljim životom. Koliko ih je, teško je sa sigurnošću tvrditi, ali, najveći broj ih je otišao u Nemačku, jer je tamo procedura za odgovor na zahtev za dobijanje azila najduže traje, pa su se mnogi u međuvremenu kako-tako snašli. Neki su već prve pare od zarade poslali u zavičaj…Prema podacima NVO “Euromost” iz Bijelog Polja, u ovoj godini gotovo 6.000 ljudi, od toga 2.000 dece, napustilo je crnogorski sever i prijavilo se za azil u državama EU.