U škole na severu Crne Gore 1. septembra neće zakoračiti najmanje 2.000 dojučerašnjih učenika, koji se sa svojim roditeljima nalaze “na azilu” u Nemačkoj.

Ovo je saopštila NVO “Euromost” iz Bijelog Polja, koja napominje da su mnogi očekivali da će se porodice sa decom koje su sa severa Crne Gore otišle u Nemačku, vratiti dobrovoljno zbog početka školske godine, ili će ih vratiti Nemačka.

– To se sada, već je sigurno, neće desiti. Pozivamo Ministarstvo prosvete da nam odgovori šta će se desiti sa decom koja se budu eventualno sa roditeljima vratila u novembru, ili decembru? Kako će seta deca priključiti svojim vršnjacima, ili će ih možda ostaviti bez škole do sledeće godine. Očigledno je da su nemačke vlasti mnogo više od naše države zainteresovane za tu decu, s obzirom na to, da im je odmah obezbeđeno da pohađaju školu, uče jezik, kao i besplatna zdrastvena zaštita, knjige…

Iz “Euromosta” tvrde da je od početka godine do 23. jula sa severa Crne Gore u Nemačku otišlo oko 6.300 građana.