Šesti put Upravni sud poništio je nezakonito rešenje MUP-a Crne Gore kojim je odbijen zahtev protojereja-stavrofora Velibora Džomića, koordinatora Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske, za odobrenje privremenog boravka. Njemu je MUP 8. februara ove godine naložio da istog dana napusti Crnu Goru i pola godine mu nije dozvoljavao ulazak iako mu nikada nije izrečena mera zabrane ulaska!

– Gde je sada i šta posle nove presude može da kaže izvanji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević iz Perina Hana kod Zenice? Zašto je 9. februara ove godine u izjavi drsko obmanuo javnost da ”Džomić nema spor sa MUP-om”, a dobro je znao da je upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore pokrenut protiv MUP-a mojom tužbom koja mu je dostavljena pet dana ranije preko pisarnice? Gde je sada i šta može da kaže nalogodavac Ranko Krivokapić, koji je devedesetih kao rezervista JNA na vojnom “dajcu” i sa “papovkom” junački stizao do Hrvatske? Kada sam izlazio iz Crne Gore 8. februara izjavio sam da je šesto po redu rešenje MUP-a najnezakonitije od svih prethodnih i da su tokom postupka moja zakonska prava kao stranke brutalno kršena, izjavio je otac Velibor.- Sa tom praksom je nastavljeno i kasnije kada je Upravni sud doneo sudsko rešenje kojim mi je odobrio ostanak i boravak u Crnoj Gori do okončanja upravnog spora, pa čak i kada je odbio žalbu MUP-a na to rešenje.

Džomić, dodaje da fijasko ovom presudom “nije doživela država Crna Gora, nego izvanjac Raško Konjević, koji je po zakonu odgovoran za rad Ministarstva.”

– Državu su na ovom predmetu obrukali tipovi kojima su puna usta vladavine prava i jednog dana će zbog toga morati da odgovaraju. Izvanjac nije imao hrabrosti da potpiše rešenje nego je ispred sebe, bez validnog ovlašćenja, isturio vremešnog Abida Crnovršanina, koji je i u vreme donošenja rešenja u mom slučaju morao biti u penziji po sili zakona. Upravni sud je sve to konstatovao u svojoj presudi. Sve spise iz ovog predmeta ću objaviti u knjizi koja će uskoro izaći iz štampe- poručuje sveštenik Džomić.


DISKRIMINACIJA

– OČEKUJEM da u ponovljenom postupku MUP konačno počne da postupa zakonito i da mi odobri privremeni boravak i time okonča svoju bruku koja u mom predmetu traje skoro pet godina. Naravno, MUP je dužan da primeni odredbe Zakona o strancima, koji je važio u vreme kada sam podneo zahtev, tj. postupak mora da okonča po starom, a ne po novom zakonu, podseća Velibor Džomić. -Presudu Upravnog suda ću dostaviti ombudsmanu kako bi se okončao postupak za utvrđivanje diskriminacije u mom slučaju, a od Tužilaštva očekujem da podigne optužnicu protiv službenog lica MUP-a koje mi je u februaru ove godine ”na reč” zabranilo da ostvarim prava koja mi je priznao sud. Pravda je spora, ali dostižna.