PREDSTAVNICI dve najveće sindikalne centrale, Unije slobodnih sindikata (USS) i Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) složili su se da socijalnim dijalogom dođu do rešenja u vezi sa Predlogom zakona o zaradama u javnom sektoru ali nisu odbacili da, ukoliko se ne uvaže njihovi zahtevi, upotrebe ostala sindikalna i pravna sredstva, pa i generalni štajk.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković kazao je da nisu jasni kriterijumi kojima se Vlada vodila pri određivanju koeficijenata:

– Nije nam jasno koji je to kriterijum doveo do toga da jedan profesor ili doktor medicine ima koeficijent sedam, osam ili devet, a da neko drugi ima koeficijent 18, 19, 20, 24, pri čemu nema sigurno ni blizu odgovornosti koliko imaju ti ljudi – kazao je Keković.

Predsednik Sindikata prosvete, Zvonko Pavićević, koji takođe dolazi iz USS kazao je da se koeficijenti funkcionera, koji se nalaze u kategoriji “A” ovog predloga, samo potvrđeni jer su oni i do sada imali velike zarade.

Da je zakon jedne uskratio, a drugima plate povećao smatra generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica. Prema njegovom mišljenju, potrebno je povećati koeficijente za poslove iz grupe “D” jer je napravljena razlika i nepravilna raspodela u dodeli koeficijenata. Kao jednu od primedaba Zarubica je naveo i dodatke na minuli rad.

– Tražićemo da se taj minuli rad utvrđuje kolektivnim ugovorima kao što je to i do sada bilo i da se to pitanje rešava kolektivnim ugovorom – poručio je Zarubica na sastanku.

Predlogom zakona predviđa se da se otpremnine prilikom odlaska u penziju i u slučaju proglašenja tehnološkoh viškova regulišu podzakonskim aktima. Međutim, kako je kazao Zarubica, to pitanje je već definisano.

BUDžET
Na pitanje koliko će traženo povećanje da košta budžet Crne Gore, Zarubica je kazao da zahev za povećanje zarada u grupi D iznosi oko 30 miliona evra na godišnjem nivou i da grupa D broji oko 50.000 zaposlenih.

– Mi u kolektivnim ugovorima već imamo izdefinisana ta pitanja i nećemo dozvoliti jednostrano donošenje bilo kakvih akata kada se radi o sudbini zaposlenih, nego ćemo tražiti da i to pitanje bude rešeno kolektivnim ugovorom – naveo je Zarubica.

Jedna od primedaba na Zakon je i ona koja se odnosi na manje ili nekvalifikovanu radnu snagu, a koju je izneo predsednik sindikata stambeno komunalne privrede Crne Gore, Branislav Plamenac. Prema njegovom mišljenju, vladin Predlog zakona je namenjen funkcionerima i ne prepoznaje manje kvalifikovane radnike koji pretežno rade u resoru a koji on predstavlja.

Predsednik Sindikata odbrane i vojske Crne Gore, Nenad Čobeljić, ukazao je da je raspon između kategorija A, B i C u odnosu na kategoriju D neprihvatljiv.

– Neprihvatljiv je iz razloga što je nama nejasno po kojim parametrima su određivane ove kategorije, odnosno koeficijenti i zašto su u kategoriji D plate ostale nepromenjene ili su one ispod svakog minimuma – naveo je Čobeljić i dodao da vladin predlog ne preoznaje određene kategorije, a to su zaposleni u Vojsci, Ministarstvu odbrane, vatrogasna, službe spasavanja.

Prema njegovim rečima, zabrinjava to da će oni koji imaju dobre zarade imati povećanje od 15 odsto, a oni kojima su zarade male imati povećanje od jedan do dva odsto.

PRVO DIJALOG PA ŠTRAJK

Na pitanje da li će sinikati pozvati članstvo na generalni štrajk, Zarubica je kazao da će, u slučaju da ne budu zadovoljni i da ne budu uvaženi argumentovani zahtevi sindikata, preduzeti sve vidove sindikalne borbe te da se o tome već razmišlja.

Isto razmišlja i predsednik Unije slobodnih sindikata.

– Pregovaraćemo sa uverenjem da ćemo postići kompromis, imamo minimalne zahteve ispod kojih nećemo ići. Ukoliko ne postignemo kompromis, spremni smo na sve vidove sindikalne borbe bez dileme – kazao je Keković.