Arhiva za 4 siječnja, 2016

Majkama troje dece 330 EUR, odriču se penzije

Majke troje i više dece u Crnoj Gori od Nove godine imaju pravo na doživotnu mesečnu naknadu, a neke su se zbog toga odrekle i penzije. U Crnoj Gori je od 1. januara na snazi izmenjeni Zakon o socijalnoj i dečjoj zaštiti, prema kojem majke sa troje i više dece imaju pravo na doživotnu mesečnu […]

Komentiraj

BULATOVIĆ OTVORENO: U Crnoj Gori je ukra­de­na i vo­lja i du­ša na­ro­da!

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić uce­njen je da uđe u NA­TO, kao i mi­ni­star od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, ka­zao je biv­ši cr­no­gor­ski pred­sed­nik i ne­ka­da­šnji pre­mi­jer SRJ Mo­mir Bu­la­to­vić. On je na­gla­sio da bi za Cr­nu Go­ru naj­bo­lje bi­lo da se klo­ni NA­TO-a, jer je to, ka­ko ka­že, lo­pov­ska dru­ži­na ko­ja se­je smrt ši­rom sve­ta. Bu­la­to­vić je […]

Komentiraj

Majkama troje dece 330 EUR, odriču se penzije

Majke troje i više dece u Crnoj Gori od Nove godine imaju parvo na doživotnu mesečnu naknadu, a neke su se zbog toga odrekle i penzije. U Crnoj Gori je od 1. januara na snazi izmenjeni Zakon o socijalnoj i dečjoj zaštiti, prema kojem majke sa troje i više dece imaju pravo na doživotnu mesečnu […]

Komentiraj

NATO Crnu Goru tera u građanski rat

U autorskom komentaru na nemačkom internet portalu Dojče virtšaftsnahrihten, urednik austrijske državne televizije ORF Zoran Dobrić ističe da NATO namerava da prijemom Crne Gore u svoje članstvo preseče poslednju vezu Rusije s Evropom. Preko grbače naroda: Igor Lukšić i Jens Stoltenberg Iako je većina Crnogoraca protiv članstva u NATO, premijer Milo Đukanović insistira na ovom […]

Komentiraj