Dve godine u Upravi za igre na sreću čekaju odgovor crnogorske policije na pitanje dokle se stiglo u istrazi dva krivotvorena ugovora o koncesiji sa Lutrijom Crne Gore i američkim građaninom Markom Ivezajem.

Uprava tvrdi da ih nikada nije potpisala, što je motivisalo novinare Centra za istraživačko novinarstvo CG da zvaničan odgovor o rezultatima istrage potraže u Upravi policije, ali je odgovor izostao.

Novinari su došli do ugovora, čiju je proveru tražila Uprava za igre na sreću, iako tvrde da ga nisu oni potpisali. Sumnja se da je reč o krivotvorenim ugovorima o korišćenju koncesija za priređivanje igara na sreću – kladioničarskih i igara preko interneta i drugih telekomunikacionih sredstava.

Koncesije se, prema spornim ugovorima, izdaju Lutriji Crne Gore i američkom građaninu Marku Ivezaju na pet godina. Ceo aranžman vredan je više od milion i po evra. Na ugovorima su otisnuti zavodni pečati UIS i potpis ranijeg direktora, Aleksandra Moštrokola, koji u vreme kada je ugovor parafiran, nije bio na njenom čelu, kao i Save Grbovića, vlasnika LCG, i advokata Radovana Mandića, zastupnika Ivezaja. Prema dokumentu koji poseduje CIN-CG, Ivezaj je od Uprave zatražio proveru autentičnosti ugovora sklopljenih 11. juna 2014, koje je potom dostavio državnoj instituciji, koja je slučaj prijavila policiji.

PORICANjE

U Lutriji tvrde da nikad nisu videli dva ugovora u kojima je neko zloupotrebio njihove pečate i potpis Save Grbovića.