U zaleđu južnojadranske obale, neobični ranoprolećni “gosti”. Krda goveda, bez čobana, haraju imanjima meštana u selima iznad mora, na celom prostoru od Paštrovske gore iznad Petrovca pa do Budve. U više navrata pričinila su velike štete, a nisu sigurni ni vlasnici voćnjaka i maslinjaka.

Vlasnici zemlje iznad, ali i ispod Jadranske magistrale kažu da je ranije opasnost stizala od divljih svinja, koje su poslednjih decenija masovno naselile planinski deo Budvanske rivijere, čija krda uveliko “kontrolišu” lovci. Sada su na sceni napuštena stada krava, junadi, volova, bikova čiji su vlasnici mahom nepoznati. Reč je, uglavnom, o stočarima iz drugih opština (cetinjske, barske i susedne) koji su doveli stoku na napuštenu goru Paštrovića. U potrazi za hranom, goveda bez “vodiča” uveliko silaze u sela i uništavaju nove zasade maslina, loze, smokava, pa i agruma. U selu Kruševica, u vinograd dvojice meštana upalo je krdo od dvanaest krava, i pukom srećom veća šteta na lozama koje ovih dana pupe izbegnuta je. U Vojniću je, nešto ranije, uništen mladi maslinjak sa dvadesetak stabala, a štete na maslinjacima i u voćnjacima imali su i u selima Rustovo, Kuljače, Slanjina, Reževići…

Meštani, koji uglavnom žive u naseljima uz samo more,strahuju izlazeći na svoja imanja i za sopstvene živote.Podivljale životinje su opasne u “bliskim susretima”. Često se nađu i na prilaznim putevima, a u poslednje vreme “korziraju” magistralnim drumom, pa strepe i vozači. Zabeleženo je, naime, nekoliko sudara sa životinjama. Meštani podsećaju da je ne tako davno podivljali bik usmrtio meštanina u jednom od sela iznad mora, gde i danas stiže stoka bez čobana.

Starosedeoci, Paštrovići, obraćali su se komunalnoj policiji, tražeći intervenciju.

NOĆNA STRAŽA

U NEKIM selima, u nameri da spreče upade napuštene stoke i zaštite imovinu i sebe, meštani su organizovali noćne straže. Ističu da to nije rešenje, jer su podivljala goveda opasna, naročito noću, pa smatraju da je intervencija nadležnih, a pre svega vlasnika krda koja silaze u sela, jedina zaštita. A nje još nema.