“Raširena je u zdravstvu, obrazovanju i više grana vlasti, uključujući organe za sprovođenje zakona. Karakterišu je politička protekcija, nepotizam i selektivno gonjenje političkih i društvenih protivnika”, navedeno je u izveštaju. U dokumentu se dalje navodi da Crna Gora pati od kontinuiranog pogoršanja okruženja za rad medija i civilnog sektora, što uključuje i progon novinara i napade na njihovu imovinu. Pomenut je i specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je inicirao hapšenja za slučajeve korupcije na visokom nivou, uz naglašavanje da je uhapšeno 13 zvaničnika budvanske opštine zbog pronevere. “Uhapšen je i Svetozar Marović, visoki zvaničnik DPS. Korupcija u policiji i neprikladan uticaj vlade na policiju ostaju problem.”